Program Kazanımları

Böcek Şenlik Okulu

"İlköğretimde Böceklerle Ekoloji Eğitimi" programının hedef kitle üzerinde öngörülen kazanımları beş bölüm olarak aşağıda belirtilmiştir. Bunlar;

A) BÖCEKLERİN SINIFLANDIRILMASI
1.Böceklerin en büyük tür sayısına sahip canlı grubu olduğunu bilir.
2.Böceklerin büyüklüklerinin farklılık gösterebildiğini bilir.
3.Böceklerin kanat, bacak ve anten sayılarını ve bunların işlevlerini bilir.
4.Tüm küçük canlıların böcek olmadığını bilir.
5.Bir canlı türünün böcek olup olmadığının ayrımını yapabilir.
6.Birçok böcek ismi sayabilir.
7.Böceklerin farklı besinlerle beslendiğini bilir.
8.Tüm böceklerin zararlı olmadığını bilir.
9.Yararlı böceklere örnek verebilir.
10.Ürünlerinden yararlandığımız böcekler hakkında bilgi sahibidir.
11.Doğal düşman böcekler (parazitoit ve predatörler) hakkında bilgisi vardır.
B) BÖCEKLERİN BİYOLOJİSİ
1.Böceklerin biyolojik dönemlerini (yumurta, larva, pupa ve ergin) bilir ve birbirinden ayırt edebilir.
2.Böceklerin çok ilginç yaşamlara sahip olduğunu bilir.
3.Sürünen bir canlıdan uçan bir canlının meydana gelişini anlatan metamorfoz (başkalaşım) hakkında bilgisi vardır.
4.Çok küçük olan böceklerin biyolojisinin incelenmesi için bazen büyüteç veya mikroskop kullanmak gerektiğini bilir.
C) BÖCEKLERİN İNSANLARA FAYDASI
1.Böceklerin bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak ürün artışına neden olduğunu bilir.
2.Ürünlerinden yararlandığımız böcekler (bal arısı, ipek böceği, boya yapımında kullanılan böcekler vd) hakkında bilgi sahibidir.
3.Gezegenimizi temizleyen çöp, leş ve dışkıları yok eden böcekler (Karınca, Leş böcekleri, Bok böcekleri vb.) hakkında bilgi sahibidir.
4.Zararlı böcekleri yiyen faydalı böceklerin çiftçilerin işlerini nasıl kolaylaştırdığını bilir.
5.Böceklerin birçok bilimsel çalışmalarda kullanılarak insanlığa katkı sağladığını bilir.
6.Böceklerin birçok sanatsal faaliyetlere (resim, şiir, müzik, film, tiyatro) ilham kaynağı olduğunu bilir.
7.Böceklerin işlevi ve insanlara olan katkısının neden daha önce kendisine anlatılmadığının sorgulamasını yapar.
D) BÖCEKLERİN EKOLOJİSİ
1.Farklı böceklerin farklı yaşam alanlarına sahip olduğunu bilir.
2.Böceklerin yaşaması için önkoşul olan temel gereksinimler (besin, su, üreme, yuva ve korunma) hakkında bilgi sahibidir.
3.Tüm böceklerin zararlı olarak görülemeyeceği, zararlı böcekleri baskı altına alan böceklerin varlığından haberdardır.
4.Memeliler dahil birçok canlının böcekleri ana besin kaynağı olarak kullandığını bilir.
5.Böceklerin besin zincirindeki önemini bilir.
6.Ekoloji konusunda nasıl duyarlılık sahibi olunacağını, en azından böceklerin anlamsız yere öldürülmelerine tepki gösterir.
E) BÖCEKLERİN DAVRANIŞI
1.Böceklerin neler için rekabet (besin, su, çiftleşme, yuva ve korunma) gösterdiği ve bu rekabetin olası sonuçları konusunda bilgi sahibidir.
2.İnsanların böceklerden farklı olarak neler için rekabet (sınırsız?!) gösterdiği ve bu rekabetin olası sonuçları konusunda bilgi sahibidir.
3.Böceklerin neslini sürdürmek için aktif ve pasif korunma mekanizmalarının olduğunu bilir.
4.Bir arının insana neden yöneldiği ve üzerimize konan bir arıya karşı nasıl sağlıklı bir tavır geliştirilmesi gerektiğini bilir.