Amaç

Böcek Şenlik Okulu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BÖCEK ŞENLİK OKULU

Sayıları ve önemleri nedeniyle böcekler, çocukları bilimle tanıştırmak için mükemmel bir fırsat sağlamaktadır. Çocukların böceklere karşı olan doğal merak ve ilgileri, bilimi öğretmek için sınırsız bir enerji ve araç olarak kullanılabilir. Program, böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeye ve bilimsel çalışmaya özendirmeyi amaçlamaktadır.

BU PROGRAMIN TEMEL AMAÇLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ BELİRLENMİŞTİR

1. Öğrencileri canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler konusunda bilgilendirmek
2. Öğrencileri böcek-insan ilişkileri konusunda bilgilendirmek
3. Öğrencilerde böceklerin ilgi çekici yaşamlarını gözlemlemelerine olanak sağlayarak bilimsel yöntemleri eğlenerek keşfetme konusunda tutku oluşturmak
4. Öğrencilerde çoğunlukla yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti gibi olumsuz duyguların azaltılarak, bunun yerine böceklerle karşı sağlıklı tavır geliştirmelerini sağlamak
5. Öğrencileri, böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda bilgilendirerek ekoloji bilincinin gelişmesini sağlamak
6. Öğrencilerde böcekler konusundaki elde edilecek farkındalığın günlük yaşamda uygulamaya sokularak ekolojik dengede yaşanan problemlere karşı duyarlılığın arttırılmasını sağlamak